Volg ons:

Privacybeleid

Privacybeleid

Haarkliniek* / Haarkliniekshop / drsPlinck.nl behandelt én beveiligt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten/patiënten en bezoekers van de websites is voor ons van essentieel belang. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw gegevens worden bewaard in beveiligde omgeving op de eigen -ongedeelde – in Nederland opgestelde server

Privacy reglement Haarkliniek*/ Haarkliniekshop/ drsPlinck.nl

1. Uw privacy wordt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming gewaarborgd.
2. Er is één klantendatabase en uw persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de onderdelen Haarkliniek/ Haarkliniekshop/ DK Trichologie gedeeld.
3. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om u diensten/behandelingen en producten te kunnen aanbieden.
4. Uw persoonsgegevens worden niet voor marketingdoeleinden gebruikt. Aanbiedingen van producten en/ of behandelingen, nieuwsbrieven ontvangt u slechts na vooraf gegeven toestemming.
5. Uw persoonsgegevens worden nimmer aan derde partijen verstrekt, tenzij de daartoe wettelijk bevoegde instanties.
6. De ICT infrastructuur wordt proactief en adequaat beveiligd en bewaakt.
7. Er worden niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn geregistreerd.
8. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen bewaard. Medische gegevens worden bewaard conform de wettelijke termijn.
9. Regel 6 in acht nemend, worden na afloop van een bewaartermijn uw persoonsgegevens verwijderd.
10. U heeft het recht uw geregistreerde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen , of te laten verwijderen. Uitzondering zijn medische gegevens waar recht op inzage en verwijdering dient te voldoen aan de wet op de medische behandelovereenkomst en de wet BIG.

Contact

Voor vragen, verzoeken of opmerkingen mbt het privacy reglement en het privacybeleid kunt u contact opnemen met de privacy officer via aanvraag@haarkliniek.com.
*Haarkliniek wordt wettelijk vertegenwoordigd door Polikliniek Haar- en Nagelziekten en Haartransplant BV.