Category: Uncategorized

Privacy

Privacy beleid

Haarkliniek*/ Haarkliniekshop/ DK Trichologie behandelt én beveiligt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten/patiënten en bezoekers van de websites is voor ons van essentieel belang. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw gegevens worden bewaard in beveiligde omgeving op de eigen -ongedeelde – in Nederland opgestelde server

Privacy reglement Haarkliniek*/ Haarkliniekshop/ DK Trichologie


1. Uw privacy wordt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming gewaarborgd.
2. Er is één klantendatabase en uw persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de onderdelen Haarkliniek/ Haarkliniekshop/ DK Trichologie gedeeld.
3. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om u diensten/behandelingen en producten te kunnen aanbieden.
4. Uw persoonsgegevens worden niet voor marketingdoeleinden gebruikt. Aanbiedingen van producten en/ of behandelingen, nieuwsbrieven ontvangt u slechts na vooraf gegeven toestemming.
5. Uw persoonsgegevens worden nimmer aan derde partijen verstrekt, tenzij de daartoe wettelijk bevoegde instanties.
6. De ICT infrastructuur wordt proactief en adequaat beveiligd en bewaakt.
7. Er worden niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn geregistreerd.
8. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen bewaard. Medische gegevens worden bewaard conform de wettelijke termijn.
9. Regel 6 in acht nemend, worden na afloop van een bewaartermijn uw persoonsgegevens verwijderd.
10. U heeft het recht uw geregistreerde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen , of te laten verwijderen. Uitzondering zijn medische gegevens waar recht op inzage en verwijdering dient te voldoen aan de wet op de medische behandelovereenkomst en de wet BIG.


Contact

Voor vragen, verzoeken of opmerkingen mbt het privacy reglement en het privacybeleid kunt u contact opnemen met de privacy officer via vraag@haarkliniek.com.
*Haarkliniek wordt wettelijk vertegenwoordigd door Polikliniek Haar- en Nagelziekten en Haartransplant BV.

Aanvraag intake-consult

haarwortelonderzoek, advies haaruitval, d kok tricholoog d kok tricholoog, specialist haaruitval
Ik ben Tricholoog D.Kok haarspecialist van dé haarkliniek. De haarkliniek streeft naar een z’n goed mogelijk resultaat gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Daarom vind ik het belangrijk aanvullende informatie van u te ontvangen voordat u kunt afspreken voor een consult. Ook om te voorkomen dat u anders misschien voor niets komt.

Vul uw emailadres in onderstaand vak in, druk daarna op ‘verzenden’

Ontvang meer informatie over het consult

* indicates required

Aanvraag consult

Als u onderstaand aanvraagformulier invult en opstuurt , kan ik deze beoordelen en uw afspraak inplannen. Ik heb spreekuur op maandagen, woensdagen en vrijdagen. Als ik op voorhand zie dat ik helaas te weinig voor u kan betekenen, zal ik geen afspraak maken om onnodige kosten voor u te besparen.

  Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, wordt u verzocht onderstaande volledig in te vullen. Zonder bijgesloten foto's kan uw aanvraag helaas niet behandeld worden. Let op stuur 5 fotobestanden mee, bij minder dan 5 wordt uw aanvraag niet verwerkt (max grootte foto's 4MB. zoek online 'foto's verkleinen' als uw foto's te groot zijn)

  Aanhef (verplicht)
  Dhr.Mevr.

  Initalen (verplicht)

  Uw Achternaam (verplicht)

  Plaats (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Telefoonnummer overdag. Bij voorkeur mobiel (verplicht)

  Wat is uw leeftijd ?(verplicht)

  Sinds hoe lang bestaat uw haarprobleem ?(verplicht)

  Is uw haarprobleem al eerder onderzocht ?(verplicht)
  JaNee

  Zo ja, is er een diagnose gesteld en welke is deze ?

  Is uw haarprobleem al eerder behandeld ?(verplicht)
  JaNee

  Zo ja, wat was de behandeling ?

  Verft u uw haar ? (verplicht)
  JaNee

  Permanent u uw haar ?(verplicht)
  JaNee

  Straight /relaxt u uw haar ?(verplicht)
  JaNee

  Welk haartype heeft u ? (verplicht)
  EuropeesAziatischOrientaals= midden-oosten/noord-afrikakroezend

  Wilt u het haarwortelonderzoek ?(verplicht)
  JaNee

  Gewenste afspraak datum & tijd (Nb let op! maandag t/m donderdag 09.00h tot 12.00h)

  Eventueel: opmerking/ specifieke vraag

  Belangrijk ! stuur foto's mee van uw haar. Maak een foto : Links, Rechts, Achter, Voor en Bovenop van de hoofdhuid / hoofdhaar. Let op de belichting en maak de foto's op plm 30cm afstand. Graag als JPG bestand indien mogelijk. (max 300kB per foto)  . Indien u het formulier instuurt, betekent dit dat u instemt met de volgende bepalingen:klik hier  

  Algemene voorwaarden aanvraag advies/ afspraken/gebruik website

  Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:
  Uitsluiting aansprakelijkheid Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door ons uitdrukkelijk afgewezen.
  Wij bieden geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

  Informatie op deze site
  Wij streven ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Wij wijzen echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Wij aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel wij alles in het werk zullen stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijdig ontvangen of verzenden van gegevens online. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door ons worden gewijzigd.

  Het eventueel door ons gegeven advies is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Het advies is vrijblijvend en mag nimmer worden opgevat als medische diagnose, medisch consult of bindend voorschrift. Met aanvragen van een consult en/of verkrijgen van online advies bent u geen patient van Haarkliniek en kunt u geen gebruik maken van de klachtenprocedure en/of -commissie van de Haarkliniek.
  Haarkliniek houdt zich het recht voor uw vragen geheel, gedeeltelijk of niet te beantwoorden. Antwoorden kunnen niet afgedwongen worden.
  Uw aanvraag via het het anvraagformulier wordt beoordeeld door de assistent-tricholoog en waar nodig door de arts. Het insturen van het aanvraagformulier betekent niet dat u recht verwerft op een persoonlijk consult. Uitsluitend Haarkliniek beroordeelt wie voor een persoonlijk consult in aanmerking komt.

  Assistent-tricholoog.
  Een consult/haarwortelonderzoek door de assistent-tricholoog is geen medisch consult. De assitent-tricholoog heeft geen BIG registratie. Het advies en de uitslag behelst geen medische diagnose. Door een consult bij de assistent-tricholoog bent u geen patient van de haarkliniek en verwerft u niet de rechten van patienten van de haarkliniek. U bent uitgesloten van de klachtenprocdure/klachtencommissie van de haarkliniek.

  Afspraak wijzigen/annuleren
  Afspraken (behandeling, consult, haarwortelonderzoek, intake) kunnen uiterlijk tot 48 uur tevoren gewijzigd/geannuleerd worden.(via afspraak@haarkliniek.com). Voor het wijzigen van een afspraak wordt Eur 20,00 administratiekosten in rekening gebracht. Voor wijzigingen /annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak zijn wij helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen ongeacht de reden tot annulering/wijziging.

  Verwijzingen en hyperlinks
  Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn ons dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door ons onderhouden en wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Wij geven dan ook geen enkele garantie noch aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

  Intellectuele eigendomsrechten
  Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

  Virussen
  Wij garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.
  certificaat World Trichology Society certificaat World Trichology Society drs. Plinck
  dokter Plinck is lid van World Trichology Society
  World Trichology Society
  BIG registratie drs Plinck BIG registratie drs Plinck